این سایت در زمینه آموزش و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.